Jak szybko utworzyć szablon faktury cyklicznej na podstawie faktury sprzedaży?

Dla Użytkowników, którzy regularnie wystawiają te same faktury sprzedaży, a nie potrzebują zaawansowanej funkcjonalności tworzenia szablonów faktur cyklicznych, istnieje możliwość utworzenia w szybki i prosty sposób szablonu na podstawie wystawionej faktury sprzedaży.

Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży na stałe w menu po zapisie pojawi się opcja: Utwórz szablon faktury cyklicznej.

Uwaga
Aby w menu po zapisie pojawiła się opcja Utwórz szablon faktury cyklicznej kontrahent musi mieć założoną kartę w programie oraz nie może mieć ustawionego tam statusu Procedura OSS

Po kliknięciu w Utwórz szablon faktury cyklicznej podniesie się formularz szablonu, na który zostaną przeniesione z faktury sprzedaży wszystkie informacje niezbędne do wystawienia na tej podstawie kolejnych faktur:

  • Zastosowany na fakturze schemat numeracji. Jeśli schemat numeracji zawiera serię, to w przypadku serii wspólnej zostanie ona przeniesiona na szablon, a w przypadku serii użytkownika pole na szablonie pozostanie puste
  • Waluta dokumentu. Jeśli waluta jest inna niż PLN to przenoszony jest typ kursu, a w przypadku kursu ręcznego również notowanie
  • Forma i termin zapłaty (w postaci ilości dni wyliczony na podstawie różnicy między datą wystawienia a terminem zapłaty na fakturze)
  • Jeśli faktura jest opłacana przelewem – na szablon przeniesiony zostanie numer rachunku bankowego
  • Informacja o tym, czy na fakturze powinien zostać zastosowany Mechanizm podzielonej płatności
  • Algorytm wyliczania netto/ brutto
  • Kontrahent
  • Rabat – na szablon zostaną przeniesione informacje o rabacie udzielonym na poszczególne pozycje oraz zaznaczony zostanie parametr Rabat: z szablonu faktury cyklicznej
  • Pozycje 
  • Opis – przenoszony na szablon do pola Informacje dodatkowe

Ponadto:

W oparciu o datę wystawienia z faktury sprzedaży na szablonie ustawiane są parametry związane z cyklem wystawiania faktur: dzień miesiąca, początek cyklu oraz data planowanego wystawienia faktury w kolejnym miesiącu. Domyślnie zaznaczany jest również parametr, by faktury wystawiane były tylko w dni robocze.

Czy ten artykuł był pomocny?