Gdzie znaleźć informacje o fakturach cyklicznych do wystawienia?

Informacja o tym, jakie faktury cykliczne są do wystawienia na dzień bieżący lub czy są jakieś przeterminowane, jest widoczna w Centrum powiadomień na oknie startowym.

Po kliknięciu w ikonę wyświetlane są informacje:

  • Przeterminowane faktury cykliczne. Powiadomienie wyświetli się, jeśli na szablonie cykl fakturowania jest aktualny, ale data planowanego fakturowania już minęła.

Kliknięcie w powiadomienie  przekieruje na listę szablonów faktur cyklicznych z ustawionym filtrem: Przeterminowane.

  • Faktury cykliczne na dziś. Powiadomienie wyświetli się dla szablonów, gdzie data planowanego fakturowania jest równa dacie bieżącej.

Kliknięcie w powiadomienie przekieruje na listę szablonów faktur cyklicznych z ustawionym filtrem: Dziś.

  • Brak powiadomień. Jeśli w danym dniu nie ma szablonów, dla których data planowanego wystawienia minęła lub wypada w bieżącym dniu, w Centrum pojawi się informacja: Brak nowych powiadomień.

Dodatkowo, jeśli w danym dniu Użytkownik nie wyświetlił jeszcze informacji w Centrum powiadomień, a są tam dla niego informacje, to przy ikonie pojawi się oznaczenie czerwonej kropki.

Informację o fakturach cyklicznych do wystawienia można znaleźć również bezpośrednio na liście Faktury cykliczne, po wybraniu potrzebnej wartości w filtrze Termin:

Czy ten artykuł był pomocny?