Jak wystawić faktury cykliczne automatycznie?

Aby faktury cykliczne były wystawiane automatycznie należy na szablonie w sekcji „Cykl fakturowania” zaznaczyć parametr „Wystawiaj faktury automatycznie”:

Automatyczne wystawianie dokumentów jest uruchamiane w dniu wskazanym jako data planowanego fakturowania we wczesnych godzinach porannych. Dlatego automat nie zadziała, jeśli jako planowaną datę na szablonie ustawimy datę dzisiejszą. Więcej w artykule: Jakie informacje zawiera szablon faktury cyklicznej?

Informację o wystawieniu faktur przez automat znaleźć można w Centrum powiadomień. Na oknie startowym pojawi się oznaczenie czerwonej kropka będąca informacją o zakończonym procesie wystawiania faktur. Więcej w artykule: Jakie informacje o fakturach cyklicznych dostępne są w Centrum powiadomień?

Wystawione faktury są zapisywane do bufora z datą bieżącą. Po zakończeniu operacji na szablonie ustawiana jest nowa data planowanego wystawiania faktur.

Uwaga
Usunięcie lub anulowanie faktur wystawionych wg szablonu nie powoduje przestawienia daty ostatniego generowania faktur na szablonie

 

Czy ten artykuł był pomocny?