Jakie informacje o fakturach cyklicznych dostępne są w Centrum powiadomień?

W Centrum powiadomień, dostępnym na oknie startowym, znaleźć można informacje o:

  • szablonach, do których faktury cykliczne powinny być wystawione, gdyż mija planowany termin fakturowania,
  • fakturach cyklicznych wystawionych automatycznie,

Pojawienie się czerwonej kropki przy dzwoneczku oznacza nowe powiadomienia dla Użytkownika. Kliknięcie w dzwoneczek powoduje odznaczenie kropki, nawet, jeśli Użytkownik nie odczyta wszystkich powiadomień.

Po kliknięciu w ikonę wyświetlane są powiadomienia:

  • Przeterminowane faktury cykliczne. Powiadomienie wyświetli się, jeżeli data planowanego fakturowania już minęła

Kliknięcie w powiadomienie przekieruje na listę szablonów faktur cyklicznych z ustawionym filtrem: Przeterminowane. Powiadomienie z Centrum zniknie po wystawieniu Faktur cyklicznych dla przeterminowanych szablonów.

  • Faktury cykliczne na dziś. Powiadomienie wyświetli się dla szablonów, gdzie data planowanego fakturowania jest równa dacie bieżącej.

Kliknięcie w powiadomienie przekieruje na listę szablonów faktur cyklicznych z ustawionym filtrem: Dziś. Powiadomienie z Centrum zniknie po wystawieniu Faktur cyklicznych dla szablonów na dziś lub po ich przeterminowaniu.

  • Wystawione faktury cykliczne. Powiadomienie wyświetli się, po wystawieniu automatycznie faktur cyklicznych.

Kliknięcie w takie powiadomienie przekierowuje do „Historii operacji dla faktur cyklicznych”, gdzie można sprawdzić szczegóły operacji związanych z wystawianiem faktur cyklicznych, zawężone do danego szablonu.

Jeśli w Centrum znajduje się większa ilość informacji o wystawionych fakturach cyklicznych, kliknięcie w powiadomienie wyświetli pełną listę, na której nieodczytane powiadomienia będą pogrubione.

Powiadomienie jest oznaczane jako przeczytane po kliknięciu w Zobacz. Spowoduje to przejście do „Historii operacji dla faktur cyklicznych”, gdzie można sprawdzić szczegóły dotyczące wystawiania faktur wg wybranego szablonu.

  • Brak powiadomień. Jeżeli wszystkie powiadomienia są odczytane oraz w danym dniu nie ma szablonów niewystawionych szablonów na przeterminowanych i na dziś, w Centrum pojawi się odpowiedni informacja.

Zawsze istnieje możliwość sprawdzenia poprzednich powiadomień – kliknięcie w „Zobacz wszystkie” pozwala sprawdzić historię powiadomień z ostatnich 30 dni.

Czy ten artykuł był pomocny?