Jak wystawić faktury cykliczne na żądanie?

Faktury cykliczne można wystawić z poziomu listy szablonów cyklicznych po zaznaczeniu odpowiedniego szablonu.

Po wybraniu Wystaw faktury zostaną wystawione faktury sprzedaży na podstawie danych zapisanych na szablonie faktury cyklicznej.
Po zakończeniu wystawiania faktur pojawi się okno, gdzie Użytkownik może sprawdzić szczegóły przebiegu operacji. Znajdują się tam informacje zarówno o prawidłowo wystawionych fakturach, jak również przyczyny problemów, jeśli wystawienie faktury z jakiegoś powodu nie zakończyło się sukcesem.

Tworzone faktury są zapisywane do bufora z datą bieżącą.
Po zakończeniu operacji na szablonie ustawiana jest nowa data planowanego wystawiania faktur.

 

Uwaga
Usunięcie lub anulowanie faktur wystawionych wg szablonu nie powoduje przestawienia daty ostatniego generowania faktur na szablonie

 

Czy ten artykuł był pomocny?