Jak zmienić ustawienia pulpitu w aplikacji mobilnej na Android?

W tym artykule opisaliśmy jak zmienić ustawienia pulpitu w programie Comarch ERP XT przeznaczonym na urządzenia z systemem Android.

Po zalogowaniu do aplikacji zostajemy przeniesieni na ekran startowy. Główną częścią pulpitu jest wykres przedstawiający dane finansowe naszej firmy. Przesuwając ekran w lewo lub prawo możemy przełączać się pomiędzy wykresami opisującymi Zyski/Straty, Przychody oraz Koszty. Natomiast przyciski poniżej wykresu służą do ustawienia zakresu dat na ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk służący do konfigurowania przycisków szybkiego dostępu, znajdujących się na pulpicie. Po kliknięciu zostajemy przeniesieni na ekran dopasowania elementów pulpitu. Możemy wybrać, które przyciski będą wyświetlone na dole pulpitu. Należy pamiętać, że jednocześnie mogą być wybrane tylko 2 przyciski.

Wybrane przyciski będą widoczne w dolnej części pulpitu. Naciśnięcie przycisku przeniesie nas na wybraną listę dokumentów. Natomiast długie przytrzymanie otworzy od razu formularz nowego dokumentu. Oprócz przycisków szybkiego dostępu do wybranych dokumentów na pulpicie zawsze dostępny jest przycisk plusa, który pozwoli na dodanie nowego dokumentu dowolnego typu.

Czy ten artykuł był pomocny?