RODO. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Lista Rejestr czynności przetwarzania umożliwia ewidencjonowanie, w jakich procesach w naszej firmie przetwarzane są dane osobowe, w jakim celu i kogo dotyczą. Lista jest dostępna w Konfiguracji/ Dane osobowe na zakładce Rejestr czynności przetwarzania. Dodanie nowej odbywa się za pomocą przycisku Dodaj.

Po kliknięciu Dodaj pokazuje się okno z polami, w które możemy wpisać kolejno:

  • Nazwę czynności
  • Cel przetwarzania danych
  • Kategorie osób, których dane są przetwarzane,
  • Kategorie danych osobowych,
  • Kategorie odbiorców danych,
  • Planowany termin usunięcia danych.

Przynajmniej jedno z tych pól musi być uzupełnione aby zapis czynności był możliwy. Jeżeli dane osobowe będą przekazywane państwom trzecim, poniżej mamy możliwość wpisania takiej informacji wraz z uzasadnieniem.

Czy ten artykuł był pomocny?