RODO. Administrator Danych Osobowych

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy w programie wybrać osoby, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie. Na stronie startowej głównej w ikonę koła zębatego, następnie w Konfiguracja. Po przejściu do konfiguracji w menu po lewej stronie klikamy w Dane osobowe. Na zakładce Administrator danych znajdują się pola w których można wybrać Administratora, Współadministratora, Przedstawiciela i Inspektora danych osobowych.

 

Administrator, jako główny z podmiotów, musi być uzupełniony. Pozostałe sekcje możemy pozostawić puste.

Jako Administratora danych osobowych można wskazać albo swoja firmę albo inny podmiot. W przypadku wybrania opcji Firma dane pobierane są bezpośrednio z pieczątki firmy. Natomiast po wybraniu opcji Inny dane Administratora można uzupełnić bezpośrednio na formularzu.

W pozostałych przypadkach program daje nam możliwość ustawienia jako podmiotu jednego z pracowników lub kontrahentów, zapisanych w naszej bazie. Do wybrania odpowiedniego typu służą kropeczki widoczne w trybie edycji każdej z sekcji. Wybranie opcji Inny pozwala z kolei na dodanie innego podmiotu, który nie figuruje w naszej bazie.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?