RODO. Rejestr naruszeń

Rejestr naruszeń umożliwia ewidencjonowanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek udokumentować wszystkie takie naruszenia wraz z okolicznościami naruszenia, jego skutkami oraz podjętymi działaniami zaradczymi. Rejestr ma formę tabeli na której widoczne są data i charakter naruszenia, liczba rekordów i osób dotkniętych naruszeniem, dane inspektora oraz informacja czy naruszenie zostało zgłoszone do GIODO.

Aby dodać naruszenie należy przejść na zakładkę Dane osobowe >>> Rejestr naruszeń i kliknąć przycisk Dodaj naruszenie. Pojawi się okno, na którym wybieramy inspektora (domyślnie podpowiada się podmiot wybrany na oknie Administrator danych) oraz datę i miejsce naruszenia. Po prawej stronie mamy możliwość oznaczenia naruszenia jako zgłoszone oraz wybrania daty i miejsca zgłoszenia.

Poniżej, w sekcji Szczegóły, mamy dostępne pola tekstowe przeznaczone do opisania:

  • Charakteru naruszenia,
  • Kategorii i liczby osób, których te dane dotyczą,
  • Możliwych konsekwencji naruszenia,
  • Podjętych środków w celu zaradzenia naruszeniu lub minimalizacji skutków.

Po zapisaniu, zarówno z poziomu formularza jak i listy mamy możliwość wydrukowania zgłoszenia naruszenia oraz wysłania mailem. Na wydruku dane Organu Ochrony Danych są pobierane z Konfiguracji>> Dane osobowe.

Czy ten artykuł był pomocny?