Raporty kasowe/bankowe

Wszystkie zapłaty w programie są rejestrowane w ramach jednego z raportów. Pierwszym raportem utworzonym automatycznie przez program jest raport kasowy o pustych datach otwarcia i zamknięcia. Kolejne raporty można utworzyć klikając przycisk Dodaj w zakładce Kasa i Bank/Raporty kasowe i bankowe.

Nowy raport możemy również utworzyć dodając zapłatę za dzień w którym nie ma otwartego raportu. Program automatycznie utworzy raport o okresie jaki został ustawiony na formularzu rachunku bankowego. W przypadku płatności na kasę gotówkową zostanie utworzony raport z datą otwarcia równą dacie zapłaty oraz pustą datą zamknięcia.

Na liście raportów widnieją informacje o numerze, dacie początku i końca, walucie oraz kwocie przychodu i rozchodu. Ostatnia sekcja w numerze raportu jest symbolem rachunku bankowego powiązanego z tym raportem. Po zaznaczeniu raportu na liście w menu kontekstowym dostępna jest opcja  Pokaż zapisy, która wyświetla wszystkie zapisy powiązane z tym raportem.

Na formularzu raportu możemy wybrać daty otwarcia i zamknięcia, a także rachunek którego raport dotyczy. Jeżeli rachunek nie ma ustawionego symbolu, niezbędne będzie wpisanie go przed zapisaniem raportu.

Po zatwierdzeniu raportu na stałe program blokuje możliwość rejestrowania zapłat w podanym okresie dla danego rachunku. Zamknięty raport można odblokować po zaznaczeniu go na liście i wybraniu z menu kontekstowego opcji Odblokuj .

Czy ten artykuł był pomocny?