Import przelewów z mBanku

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z mBanku aby dało się go zaimportować w programie. Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej: Data […]

Import przelewów z ING Bank Śląski

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z ING Banku Śląskiego aby dało się go zaimportować w programie. Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona […]

Import przelewów z BNP Paribas

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z BNP Paribas aby dało się go zaimportować w programie. Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej: […]

Import przelewów z Alior Banku

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Alior Banku aby dało się go zaimportować w programie. W przypadku importu przelewu z Alior Banku program obsługuje dwa rodzaje plików. Plik powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami.  Plik o rozszerzeniu csv lub […]

Jak zaimportować przelewy?

W tym artykule opisano jak zaimportować przelewy z banku. W programie jest możliwość importowania płaskich plików z następujących banków: Alior Bank SA BNP Paribas ING Bank Śląski mBank PKO Bank Polski Bank Pekao SA Raiffeisen Polbank Akceptowane struktury plików dla poszczególnych banków zostały opisane w osobnych artykułach. Opcja importu jest […]

Jak rozliczyć płatność

W artykule opisano w jaki sposób możemy rozliczyć dokument z poziomu jego płatności. W tym celu należy odnaleźć płatność i wejść na jej formularz. Następnie wybrać Dodaj rozliczenie. Jeżeli płatność dotyczy dokumentu zatwierdzonego na stałe (posiada symbol zamkniętej kłódki), to po wybraniu Dodaj rozliczenie wyświetli się lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych, […]

Jak rozliczyć Zapis Kasowy/Bankowy

W tym artykule opisano w jaki sposób rozliczyć dokument z poziomu formularza zapisu kasowo/bankowego. Na zapisie kasowo/bankowym dodanym ręcznie, który nie został jeszcze rozliczony dostępna jest opcja powiązania zapisu z istniejącą płatnością. Aby dokonać rozliczenia klikamy przycisk Dodaj Rozliczenie. Pojawi się lista płatności, które można powiązać z zapisem. Płatności muszą […]

Płatności dla deklaracji JPK_V7, zaliczek PIT-36/PIT-36L, deklaracji PIT-36/PIT-36L i wynagrodzeń

W artykule opisano w jaki sposób rozliczać płatności dla deklaracji JPK_V7, zaliczek PIT-36 oraz PIT-36L, deklaracji rocznej PIT-36 oraz PIT-36L, a także wynagrodzeń. Utworzenie deklaracji, zaliczki lub wynagrodzenia powoduje automatyczne powstanie zatwierdzonej płatności powiązanej z tym dokumentem. Płatności są dostępne w menu Kasa i bank/ Płatności. Płatności dla deklaracji i […]

Jak wyeksportować przelew?

W tym artykule opisano jak wyeksportować przelew. Program umożliwia eksport za pomocą formatu Elixir przelewów zwykłych, Split payment oraz przelewów do Urzędu Skarbowego. Eksportowane są zawsze kwoty pozostające do rozliczenia przeliczone na walutę PLN. Eksport przelewów jest dostępny z poziomu formularza płatności która jest płatnością rozchodową, a także jest zatwierdzona […]

Wydruki przelewów

W tym artykule opisano jak wydrukować przelew zwykły oraz do urzędu skarbowego. Przelew można wydrukować z poziomu formularza płatności oraz listy płatności po zaznaczeniu i wybraniu opcji Drukuj w prawym górnym rogu. Po kliknięciu w ikonę drukarki na dysku komputera zapisze się plik PDF z dwoma wypełnionymi drukami przelewów. Nazwy […]