Import przelewów z mBanku

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z mBanku aby dało się go zaimportować w programie.

Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej:

  • Data operacji – w formacie DD.MM.RRRR
  • Data księgowania – w formacie DD.MM.RRRR
  • Opis operacji
  • Tytuł
  • Nadawca/odbiorca
  • Numer konta
  • Kwota – przecinek jako separator dziesiętny
  • Saldo po operacji

Eksport danych z systemu bankowego jest możliwy z poziomu Płatności-> Zestawienie operacji.

Czy ten artykuł był pomocny?