Automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie

W tym artykule opisano w jaki sposób działa automatyczne rozliczanie przelewów podczas importu.

Aby przelewy zostały rozliczone na oknie importu należy zaznaczyć parametr Rozliczaj przy imporcie.

Następnie z rozwijalnej listy należy wybrać jedno z 5 kryteriów rozliczania. Kryteria te determinują w jaki sposób program będzie szukał płatności pasujących do importowanych przelewów.

Dostępne kryteria to:

  • Wg wewnętrznego identyfikatora banku
  • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg podmiotu i kwoty
  • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg podmiotu i opisu
  • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg kwoty i opisu
  • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu

Podstawowym kryterium jest identyfikator który jest nadawany przez program w momencie eksportu płatności do banku. Ten identyfikator jest następnie zwracany przez bank w wyciągu i podczas importu odpowiednie płatności są automatycznie rozliczane. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna płatność z danym identyfikatorem lub przelewy nie będą miały identyfikatora to program przechodzi do rozliczania za pomocą wybranego algorytmu.

Wskazówka
Podczas importu podmiot jest rozpoznawany wyłącznie po numerze rachunku. Oznacza to, że aby kontrahent został rozpoznany musi mieć na swojej karcie uzupełniony numer rachunku.

Jeżeli wybierzemy opcję podmiot + kwota rozliczanie będzie wyglądało następująco. Program odszukuje płatność z takim samym podmiotem jak na importowanym przelewie oraz z taką samą kwotą i rozlicza. Jeżeli odnajdzie kilka płatności spełniających ten warunek to rozliczenie nie zostanie wykonane.

Jeżeli wybierzemy opcję podmiot + opis rozliczenie będzie wyglądało następująco. Program odszukuje płatności z takim samym podmiotem jak na importowanym przelewie jeżeli ją znajdzie to szuka czy pole Opis na przelewie zawiera ciąg znaków z pola Numer dokumentu źródłowego. Jeżeli taka płatność zostanie znaleziona to następuje jej rozliczenie.

Jeżeli wybierzemy opcję kwota + opis rozliczenie będzie wyglądało następująco. Program szuka płatności o takiej samej kwocie jak na importowanym przelewie jeżeli ją znajdzie to szuka czy pole Opis na importowanym przelewie zawiera ciąg znaków z pola Numer dokumentu źródłowego. Jeżeli taka płatność zostanie znaleziona to następuje jej rozliczenie.

Jeżeli wybierzemy opcję chronologicznie wg podmiotu to rozliczenie będzie wyglądało następująco. Program wyszukuje nierozliczone płatności na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym przelewie i następuje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynając od najstarszego.

W przypadku gdy przelewy nie mogą być automatycznie rozliczone pojawi się odpowiedni komunikat informujący o przyczynie.

Czy ten artykuł był pomocny?