Jak zaimportować przelewy?

W tym artykule opisano jak zaimportować przelewy z banku.

W programie jest możliwość importowania płaskich plików z następujących banków:

  • Alior Bank SA
  • BNP Paribas
  • ING Bank Śląski
  • mBank
  • PKO Bank Polski
  • Bank Pekao SA
  • Raiffeisen Polbank

Akceptowane struktury plików dla poszczególnych banków zostały opisane w osobnych artykułach.

Opcja importu jest dostępna w menu kontekstowym na liście Zapisów kasowych/bankowych, która ma ustawiony filtr na konkretny rachunek bankowy.

Po kliknięciu Importuj pojawia się okno na którym powinniśmy wybrać bank z którego przelew importujemy oraz wskazać plik z przelewami znajdujący się na naszym komputerze. Na oknie znajduje się również parametr „Rozliczaj przy imporcie”. Zaznaczenie go spowoduje że po zaimportowaniu program powiąże przelewy z istniejącymi płatnościami. Więcej o rozliczaniu przy imporcie opisano w osobnym artykule.

Po kliknięciu Dalej przelewy zostaną zaczytane z pliku i wyświetlone. Użytkownik może teraz sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne. Program pokazuje nazwę podmiotu, datę, wartość wpłaty oraz wypłaty oraz numer rachunku bankowego odczytany z pliku.

Kliknięcie przycisku Importuj powoduje zapisanie przelewów na liście zapisów kasowych/bankowych. Aby przelewy zaimportowały się poprawnie, w programie musi być otwarty raport bankowy na dzień przelewu. Dodatkowo program sprawdza czy taki przelew nie został już wcześniej zaimportowany. W przypadku zablokowania importu wyświetlany jest stosowny komunikat informujący o przyczynie.

Czy ten artykuł był pomocny?