Import przelewów z Pekao SA

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z banku Pekao SA aby dało się go zaimportować w programie.

Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej:

  • Data księgowania – w formacie RRRR-MM-DD
  • Waluta
  • Kwota – przecinek jako separator dziesiętny
  • Tytuł operacji
  • Nazwa kontrahenta
  • Rachunek kontrahenta
  • Referencje klienta

W systemie bankowym możliwość tworzenia szablonów eksportów jest z poziomu Eksport danych transakcyjnych-> Stwórz nowy szablon. Natomiast eksport danych z Operacje bankowe-> Eksport danych transakcyjnych – wybieramy konkretny szablon. Podczas tworzenia szablonu należy zaznaczyć parametr „Nazwy pól w nagłówku”

Czy ten artykuł był pomocny?