Import przelewów z Alior Banku

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Alior Banku aby dało się go zaimportować w programie.

W przypadku importu przelewu z Alior Banku program obsługuje dwa rodzaje plików.

Plik powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami.

 1.  Plik o rozszerzeniu csv lub txt z polami w następującej kolejności:
  • Data księgowania transakcji – w formacie RRRRMMDD
  • Waluta transakcji – przecinek jako separator dziesiętny
  • Kwota transakcji
  • Typ transakcji – 0 – rozchód, 1 – przychód
  • Pierwsza linia tytułu operacji
  • Druga linia tytułu operacji
  • Trzecia linia tytułu operacji
  • Czwarta linia tytułu operacji
  • Pierwsza linia nazwy kontrahenta
  • Druga linia nazwy kontrahenta
  • Rachunek kontrahenta
  •  Nr referencyjny transakcji
 2. Plik o rozszerzeniu csv lub txt z polami w następującej kolejności
  • Data księgowania – w formacie RRRRMMDD
  • Data transakcji – w formacie RRRRMMDD
  • Nadawca
  • Odbiorca
  • Tytuł płatności (linia 1)
  • Tytuł płatności (linia 2)
  • Tytuł płatności (linia 3)
  • Tytuł płatności (linia 4)
  • Opis transakcji
  • Kwota
  • Waluta
  • Saldo po operacji

Ponieważ w strukturze drugiego pliku nie ma numeru rachunku bankowego, nie ma możliwości rozpoznania kontrahenta przy imporcie takiego formatu.

Czy ten artykuł był pomocny?