Import przelewów z PKO Bank Polski

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z PKO Banku Polskiego aby dało się go zaimportować w programie.

Plik o rozszerzeniu txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone przecinkami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej:

  • Typ komunikatu  111 – wpłata, 222 – wypłata
  • Data waluty – w formacie RRRRMMDD
  • Kwota
  • Rachunek Klienta nadawcy
  • Nazwa i adres
  • Tytuł Operacji
  • Numer identyfikujący transakcję

Czy ten artykuł był pomocny?