Import przelewów z ING Bank Śląski

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z ING Banku Śląskiego aby dało się go zaimportować w programie.

Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej:

  • Data księgowania – w formacie RRRR-MM-DD
  • Kwota – dodatnia przychód, ujemna rozchód
  • Nazwa i adres kontrahenta 
  • Rachunek kontrahenta
  • Szczegóły płatności linia 1
  • Szczegóły płatności linia 2
  • Szczegóły płatności linia 3
  • Szczegóły płatności linia 4
  • Waluta operacji

W systemie bankowym możliwość tworzenia szablonów eksportów jest z poziomu Administracja i Narzędzia / Import/Eksport / Szablony eksportu. Sam eksport odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę. Pojawi się ekran na którym użytkownik wybiera rachunek (ki) i zakres dat.

Raport pojawi się w sekcji Pliki wyeksportowane i będzie go można pobrać i otworzyć np. w excelu.

Czy ten artykuł był pomocny?