Import przelewów z Raiffeisen Polbank

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Raiffeisen Polbanku aby dało się go zaimportować w programie.

Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej:

  • Data księgowania – w formacie DD.MM.RRRR
  • Waluta
  • Kwota – przecinek jako separator dziesiętny
  • Typ operacji
  • Szczegóły operacji
  • Nazwa kontrahenta
  • Rachunek kontrahenta
  • Referencje klienta

W systemie bankowym możliwość tworzenia szablonów eksportów jest z poziomu Narzędzia-> Import/Eksport-> Eksport danych transakcyjnych wybieramy typ szablonu i klikamy Utwórz.

Czy ten artykuł był pomocny?