Import przelewów z BNP Paribas

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z BNP Paribas aby dało się go zaimportować w programie.

Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej:

  • Data księgowania – w formacie RRRR-MM-DD
  • Waluta
  • Kwota – przecinek jako separator dziesiętny
  • Rodzaj transakcji
  • Nazwa transakcji i opis
  • Nazwa i adres kontrahenta
  • Rachunek kontrahenta
  • Referencje zleceniodawcy

W systemie bankowym możliwość tworzenia szablonów eksportów jest z poziomu Administracja i narzędzia-> Nowy szablon. Natomiast eksport danych z poziomu Administracja i narzędzia-> Przeglądanie szablonów wybierając konkretny szablon.

Czy ten artykuł był pomocny?