Jak wyeksportować przelew?

W tym artykule opisano jak wyeksportować przelew. Program umożliwia eksport za pomocą formatu Elixir przelewów zwykłych, Split payment oraz przelewów do Urzędu Skarbowego. Eksportowane są zawsze kwoty pozostające do rozliczenia przeliczone na walutę PLN.

Eksport przelewów jest dostępny z poziomu formularza płatności która jest płatnością rozchodową, a także jest zatwierdzona i nierozliczona bądź rozliczona częściowo. Aby wyeksportować taką płatność należy w menu kontekstowym wybrać Wyślij przelew.

 

Na nowym oknie należy wybrać datę oraz bank i kliknąć Eksportuj do banku. Na dysku zapisze się plik w formacie TXT lub CSV w zależności od wybranego banku.

Eksport możliwy jest również z poziomy list płatności. Aby opcja eksportu była dostępna należy odpowiednio ustawić filtry na listach: Rodzaj – wypłaty, Płatność – niezapłacone i Rachunek – konkretny rachunek bankowy. Po zaznaczeniu płatności na tak wyfiltrowanej liście pojawi się opcja eksportu analogiczna jak na formularzu.

Na liście można zaznaczyć kilka przelewów i w ten sposób wyeksportować je do jednego pliku. Jeżeli zostanie zaznaczony parametr Sumowanie płatności dla tego samego podmiotu to w przypadku przelewów zwykłych oraz do Urzędu Skarbowego przelewy dla tego samego kontrahenta będą grupowane w jeden.

 

Uwaga
Przelewy Split payment zawsze są wysyłane pojedynczo i wysyłanie zbiorcze na nie nie wpływa.

Wyeksportowane przelewy są zaznaczone na liście niebieską kropką, takie przelewy są zablokowane do edycji, jednak można je odblokować wybierając opcję Odblokuj w menu kontekstowym.

Czy ten artykuł był pomocny?