Płatności dla deklaracji JPK_V7, zaliczek PIT-36/PIT-36L, deklaracji PIT-36/PIT-36L i wynagrodzeń

W artykule opisano w jaki sposób rozliczać płatności dla deklaracji JPK_V7, zaliczek PIT-36 oraz PIT-36L, deklaracji rocznej PIT-36 oraz PIT-36L, a także wynagrodzeń. Utworzenie deklaracji, zaliczki lub wynagrodzenia powoduje automatyczne powstanie zatwierdzonej płatności powiązanej z tym dokumentem. Płatności są dostępne w menu Kasa i bank/ Płatności.

Płatności dla deklaracji i zaliczek mają odpowiednio numery zaczynające się od „JPK_V7” lub „PIT-36”. Na formularz takiej płatności, jako podmiot jest przenoszony wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Do płatności podstawiany jest także Indywidualny rachunek podatkowy oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować. Przelewy dla deklaracji i zaliczek można drukować i eksportować za pomocą formatu ELIXIR korzystając z ikon w prawym górnym rogu.

Wydrukowanie płatności tworzy plik PDF z gotowymi drukami przelewów, natomiast eksport tworzy plik txt lub csv (w zależności od banku) który można następnie zaimportować w banku.

Płatności dla wynagrodzeń mają nazwy rozpoczynające się od liter I lub E w zależności od typu wypłaty (etat lub inne). W pola Podmiot i Rachunek bankowy podstawiane są dane z karty pracownika. Opis wskazuje na okres za który naliczane jest wynagrodzenie, ale można go modyfikować.

Płatności dla wynagrodzeń również można drukować i eksportować do banku.

W przypadku edycji kwot lub innych parametrów na formularzu deklaracji JPK_V7, zaliczki PIT-36/PIT-36L, deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36 oraz wynagrodzenia, odpowiednie zmiany zostaną zaktualizowane również na płatności utworzonej do tego dokumentu. Edycja dokumentu jest możliwa aż do momentu zaksięgowania (wynagrodzenia) bądź wysyłki do e-Deklaracji (deklaracja JPK_V7, zaliczka PIT-36/PIT-36L, deklaracja roczna PIT-36/PIT-36L).

W przypadku gdy płatność do dokumentu została już rozliczona to istnieje możliwość edycji kwot na dokumencie, tak aby ostatecznie kwota płatności wynikająca z dokumentu była wyższa od kwoty rozliczonej. Wtedy płatność do dokumentu zmieni się z całkowicie rozliczonej na częściowo rozliczoną.

Czy ten artykuł był pomocny?