Jak dodać notatkę oraz informacje dodatkowe na karcie kontrahenta?

W tym artykule opisano w jaki sposób dodać notatkę oraz informacje dodatkowe na karcie kontrahenta.

Na formularzu kontrahenta znajduje się pole Notatka, które służy do wpisania krótkiej wiadomości o danym kontrahencie. Po zapisaniu notatki, jej treść można wyświetlić na formularzu dokumentu. Po wybraniu kontrahenta na dokument pojawi się pole Zobacz notatkę, które otworzy okno z zapisaną wcześniej notatką a także informacje o wartości oraz terminie zadłużenia danego kontrahenta.

Na wyświetlonym oknie można również zmienić treść notatki. Po zapisaniu, nowa notatka będzie widoczna na karcie kontrahenta oraz wszystkich dokumentach wystawionych z tym kontrahentem.

Na formularzu kontrahenta oprócz notatki znajduje się również pole Opis.

Pod tym polem znajduje się parametr: Kopiuj opis na dokument. Jeśli parametr jest zaznaczony to informacje z tego pola są przenoszone na wszystkie dokumenty oraz ich wydruki wystawione z tym kontrahentem.

Czy ten artykuł był pomocny?