Operacje seryjne

Niektóre z tych operacji można wykonywać seryjnie, czyli równocześnie dla wielu zaznaczonych elementów.

Po zaznaczeniu pierwszego elementu na liście, wyświetla się menu kontekstowe z zestawem przycisków dla jednego dokumentu. Natomiast po zaznaczeniu kolejnego elementu, w menu kontekstowym zostaną dostępne tylko te funkcje, które można będzie wykonać równocześnie dla wielu elementów.

Wskazówka
Seryjne zaznaczenie pozycji jest dostępne na widoku listy. Należy zaznaczyć pierwszą pozycję prawym przyciskiem myszy a następnie trzymając wciśnięty klawisz SHIFT zaznaczyć ostatni element na liście lewym przyciskiem myszy.

Po wybraniu wielu elementów, w prawym górnym rogu pojawi się menu kontekstowe przeznaczone dla operacji seryjnych, z poziomu tego menu możliwe będzie:

  • wydruk wielu elementów – podczas wydruku tworzony jest jeden dokument pdf, zawierający wydruki wszystkich zaznaczonych dokumentów. Ilość kopii wydruku każdego dokumentu zależy od ustawienia ilości kopii w Konfiguracji/ Wydruki/ Egzemplarze faktury/rachunku.
  • wysłanie mailem wielu elementów – adres mailowy pobierany jest z karty kontrahenta w momencie wysyłki. Jeżeli na jakiejś karcie kontrahenta adres e-mail nie jest uzupełniony dostaniemy komunikat

  • usunięcie wielu elementów – usuwać można tylko dokumenty będące w buforze(widoczne na zielono na liście). Podczas seryjnego usuwania dokumentów, jeżeli jakiś dokument jest zatwierdzony na stałe dostaniemy komunikat:

  • eksport wielu przelewów – podczas eksportu tworzony jest jeden plik zawierający wszystkie zaznaczone przelewy. Jeżeli zaznaczony został parametr Sumowanie przelewów dla tego samego podmiotu, to w przypadku przelewów zwykłych i do Urzędu skarbowego przelewy dla tego samego rachunku będą grupowane w jeden.

Aby wyjść z trybu zaznaczania wielu elementów należy zamknąć menu kontekstowe przyciskiem „krzyżyka” po lewej stronie menu. Więcej na temat wysyłania przelewów do banku w artykułach dotyczących webserwisów

Uwaga
Operacje seryjne są dostępne na liście Kontrahentów i Produktów, listach dokumentów handlowych, Płatnościach oraz na listach dokumentów księgowych.

Czy ten artykuł był pomocny?