Operacje seryjne

Niektóre z tych operacji można wykonywać seryjnie, czyli równocześnie dla wielu zaznaczonych elementów.

Po zaznaczeniu pierwszego elementu na liście, wyświetla się menu kontekstowe z zestawem przycisków dla jednego dokumentu. Natomiast po zaznaczeniu kolejnego elementu, w menu kontekstowym zostaną dostępne tylko te funkcje, które można będzie wykonać równocześnie dla wielu elementów.

Po wybraniu wielu elementów, w prawym górnym rogu pojawi się menu kontekstowe przeznaczone dla operacji seryjnych, z poziomu tego menu możliwe będzie:

  • wydruk wielu elementów – podczas wydruku tworzony jest jeden dokument pdf, zawierający wydruki wszystkich zaznaczonych dokumentów. Ilość kopii wydruku każdego dokumentu zależy od ustawienia ilości kopii w Konfiguracji/ Wydruki/ Egzemplarze faktury/rachunku.
  • wysłanie mailem wielu elementów – adres mailowy pobierany jest z karty kontrahenta w momencie wysyłki. Jeżeli na jakiejś karcie kontrahenta adres e-mail nie jest uzupełniony dostaniemy komunikat

  • usunięcie wielu elementów – usuwać można tylko dokumenty będące w buforze(widoczne na zielono na liście). Podczas seryjnego usuwania dokumentów, jeżeli jakiś dokument jest zatwierdzony na stałe dostaniemy komunikat:

  • eksport wielu przelewów – podczas eksportu tworzony jest jeden plik zawierający wszystkie zaznaczone przelewy. Jeżeli zaznaczony został parametr Sumowanie przelewów dla tego samego podmiotu, to w przypadku przelewów zwykłych i do Urzędu skarbowego przelewy dla tego samego rachunku będą grupowane w jeden.

W operacjach seryjnych udział biorą tylko dokumenty jednego typu. W przypadku faktur sprzedaży, gdzie na liście wyświetlane są równocześnie faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne, jeżeli zaznaczone dokumenty będą różne – wyświetlony zostanie komunikat:

Aby wyjść z trybu zaznaczania wielu elementów należy zamknąć menu kontekstowe przyciskiem „krzyżyka” po lewej stronie menu.

Ważne! Operacje seryjne są dostępne na liście Kontrahentów i Produktów, listach dokumentów handlowych oraz na listach dokumentów księgowych.

Czy ten artykuł był pomocny?