Jak wystawić fakturę sprzedaży na podstawie dokumentów WZ?

Fakturę sprzedaży (paragon, rachunek) można wystawić tylko do dokumentów, które są zatwierdzone i nie zostały wcześniej przekształcone do dokument handlowego.

Po zaznaczeniu jednego lub kilku dokumentów WZ na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja przekształcenia do dokumentu handlowego: faktury sprzedaży, paragonu lub rachunku. Opcja przekształcenia do paragonu lub rachunku dostępna jest tylko dla dokumentów wystawionych w cenach brutto.

Podczas przekształcania kilku dokumentów WZ do jednej faktury sprawdzane jest kilka warunków i jeśli któryś z nich nie jest spełniony – przekształcenie zostanie zablokowane. Podczas przekształcenia sprawdzane jest, czy dokumenty WZ:

  • są wystawione dla tego samego kontrahenta,
  • są wystawione w takich samych cenach: netto lub brutto,
  • są wprowadzone w takiej samej walucie i wg tego samego kursu.

Na tworzony dokument handlowy przenoszone są dane z WZ, a możliwość ich edycji jest częściowo zablokowana. Nie można zmienić kontrahenta, waluty ani notowania. Również data sprzedaży jest ustawiana w oparciu o datę WZ i nie ma możliwości jej zmiany.

Na dokument sprzedaży przenoszone są wszystkie pozycje z zaznaczonych WZ. Nie ma możliwości ich edycji ani usunięcia.

Na dokumencie sprzedaży nie ma możliwości dopisywania nowych pozycji o statusie „towar” z zaznaczoną kontrolą stanu w magazynie. Jeśli istnieje konieczność dodania nowego towaru na fakturze należy wcześniej wystawić dokument WZ na brakujący towar i dopiero wtedy przekształcić WZ do faktury (paragonu, rachunku). Na fakturze utworzonej na podstawie dokumentów WZ można dopisywać jedynie pozycje, dla których nie jest prowadzona kontrola stanu magazynowego.

Dokument magazynowy, który został już przekształcony do handlowego, jest oznaczony na liście statusem Istnieje dokument sprzedaży. Powiązane dokumenty handlowe można zobaczyć wybierając w menu kontekstowym dokumentu opcję: Pokaż fakturę/ Pokaż rachunek/ Pokaż paragon.

Inne artykuły powiązane:

Dokumenty magazynowe: wydania i przyjęcia zewnętrzne

Kiedy można anulować dokument magazynowy WZ i PZ?

Jak wystawić korektę do dokumentu magazynowego WZ lub PZ?

W jaki sposób tworzone są dokumenty WZ i PZ do dokumentu handlowego?

Czy ten artykuł był pomocny?