Dokumenty magazynowe: wydania i przyjęcia zewnętrzne

Dokumenty magazynowe WZ są wystawiane w momencie, gdy istnieje potrzeba wydania towaru z magazynu dla kontrahenta, ale nie ma jeszcze możliwości wystawienia potwierdzającej sprzedaż faktury. Dokumenty mogą być również wykorzystane w sytuacji, gdy kontrahent wielokrotnie pobiera towar z magazynu, a dopiero po pewnym czasie wystawiana jest dla niego jedna faktura zbiorcza potwierdzająca całość sprzedaży.

Dokument WZ jest też rejestrowany w systemie automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego (faktury sprzedaży raz faktury VAT Marża, paragonu, rachunku.

Dokument WZ zdejmuje towar z magazynu (niezależnie od tego, czy jest zapisany czy zatwierdzony), natomiast nie tworzy jeszcze płatności i nie zwiększa zobowiązań kontrahenta. Płatność jest rejestrowana dopiero po wystawieniu dokumentu handlowego: faktury sprzedaży, paragonu czy rachunku i to dokument handlowy podlega rozliczeniom.

Analogicznie dokumenty PZ można wystawiać w momencie, gdy towar można już wprowadzić do magazynu, ale jeszcze nie posiadamy faktury potwierdzającej zakup. Towar jest wprowadzany do magazynu po zatwierdzeniu dokumentu PZ i jest już dostępny do sprzedaży. Na podstawie jednego lub wielu dokumentów PZ można następnie wprowadzić fakturę zakupu i dokonać rozliczenia z dostawcą.

Lista dokumentów WZ i PZ jest dostępna w menu bocznym w grupie Magazyn. Są one dostępne w pakietach zawierających moduł Magazyn.

Inne artykuły powiązane:

Kiedy można anulować dokument magazynowy WZ i PZ?

Jak wystawić korektę do dokumentu magazynowego WZ lub PZ?

W jaki sposób tworzone są dokumenty WZ i PZ do dokumentu handlowego?

Jak wystawić fakturę sprzedaży na podstawie dokumentów WZ?

Czy ten artykuł był pomocny?