Jak zmienić format pola Ilość na wydruku?

W programie pole Ilość na dokumentach można uzupełniać z dokładnością czterech miejsc po przecinku. Nie każdy jednak korzysta z takiej możliwości i chciałby, aby na wydruku pojawiła się ilość bez niepotrzebnych zer na końcu.

W Konfiguracji: Wydruki można ustawić potrzebny format dla pola Ilość.

Uwaga
Wybrany format dotyczy tylko wydruku. Na dokumentach nadal widoczna będzie ilość z czterema miejscami po przecinku. W przypadku, gdy w konfiguracji zostanie ustawiony format z mniejsza dokładnością po przecinku, a na dokumencie zostanie wprowadzona ilość z większą dokładnością – na wydruku ilość zostanie zaokrąglona do wybranego w konfiguracji formatu.
Przykład
W konfiguracji ustawiona dokładność z dwoma miejscami po przecinku, natomiast na fakturze użytkownik wprowadzi ilość 1,555 – na wydruku pojawi się ilość 1,56.

Czy ten artykuł był pomocny?