Dokumenty magazynowe: wydania i przyjęcia zewnętrzne

Dokumenty magazynowe WZ są wystawiane w momencie, gdy istnieje potrzeba wydania towaru z magazynu dla kontrahenta, ale nie ma jeszcze możliwości wystawienia potwierdzającej sprzedaż faktury. Dokumenty mogą być również wykorzystane w sytuacji, gdy kontrahent wielokrotnie pobiera towar z magazynu, a dopiero po pewnym czasie wystawiana jest dla niego jedna faktura […]

Jak określić produkty powiązane dla Comarch e-Sklep: podrzędne i nadrzędne?

Produkty powiązane (tzw. fantomy) umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych w XT w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w sklepie. Jeśli zatem w ofercie […]

W jaki sposób wyliczany jest raport sprawdzający ruch towaru w magazynie?

Raport jest dostępny w pakietach z modułem Magazyn dla towarów, dla których zaznaczona jest opcja: Kontrola stanu w magazynie. W raporcie uwzględniane są wszystkie dokumenty, które spowodowały wprowadzenie lub zdjęcie towaru z magazynu: Faktury sprzedaży, Faktury VAT marża, Rachunki – niezależnie od tego czy są zapisane czy zatwierdzone. Korekty do […]

W jaki sposób sprawdzić historię obrotu produktem?

W programie istnieje możliwość sprawdzenia historii transakcji, w jakich uczestniczył konkretny produkt. Po zaznaczeniu produktu na liście w menu kontekstowym dostępna jest Historia produktu. W ramach analizy dostępne są trzy raporty: Sprawdź sprzedaż w ostatnim miesiącu – uwzględnia wszystkie dokumenty sprzedaży wystawione w ciągu ostatnich 30 dni: faktury sprzedaży, faktury […]

Jak dodać kolumnę kod CN na wydruku?

W artykule opisaliśmy w jaki sposób można dodać kolumnę z kodem CN na wydruk na przykładzie faktury sprzedaży. Krok pierwszy – po kliknięciu w ikonę zębatki na górze ekranu wybieramy opcję „Edytor wydruków”. Krok drugi – wybieramy przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu ekranu a następnie „Wydruk faktury sprzedaży” i […]

Jak przenieść moją e-fakturę do Rejestru VAT zakupu?

e-Faktury mogą być przenoszone do rejestru VAT zakupu za pomocą usługi Comarch OCR. Po zaznaczeniu e-faktury na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Dodaj do rejestru VAT zakupu przez OCR. Po wybraniu tej opcji następuje automatyczne przeniesienie wskazanej e-faktury do wcześniej wspomnianego rejestru. Aby zautomatyzować proces przenoszenia e-faktur do […]

Dowiedz się więcej o pakietach Comarch OCR.

Jako Użytkownik Comarch ERP XT, możesz co miesiąc bezpłatnie odczytać 20 dokumentów z pliku do Rejestru VAT zakupu. Pakiet 20 dokumentów jest ważny w ramach miesiąca kalendarzowego – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, niezależnie w którym dniu nastąpi rozpoczęcie korzystania z usługi. Jeśli nie wykorzystasz w jednym miesiącu wszystkich […]

Usługa OCR w Comarch ERP XT – jak dodawać dokumenty do rejestru VAT zakupu na podstawie skanów?

 Comarch OCR to usługa, która pozwala na odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT zakupu w Comarch ERP XT. Jakie dokumenty rozpoznajemy i jakie dane z dokumentów odczytujemy? Comarch OCR rozpoznaje dane z faktur zakupu w walucie PLN. Rozpoznawane są zarówno faktury z pojedynczych plików (jedna faktura […]

Jak korzystać z czytnika kodów kreskowych?

W tym artykule opisaliśmy możliwość obsługi kodów EAN w programie oraz korzystania z czytnika kodów kreskowych. Na kartach produktów Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu EAN. Program kontroluje czy wprowadzony kod jest zgodny ze schematem EAN-8 oraz EAN-13, natomiast Użytkownik może wprowadzić dowolny ciąg znaków. W Konfiguracji w zakładce Faktury został […]