Jak korzystać z czytnika kodów kreskowych?

W tym artykule opisaliśmy możliwość obsługi kodów EAN w programie oraz korzystania z czytnika kodów kreskowych.

Na kartach produktów Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu EAN. Program kontroluje czy wprowadzony kod jest zgodny ze schematem EAN-8 oraz EAN-13, natomiast Użytkownik może wprowadzić dowolny ciąg znaków.

W Konfiguracji w zakładce Faktury został dodany parametr „Korzystam z czytnika kodów kreskowych”, domyślnie jest niezaznaczony. Po zaznaczeniu parametru, program przechodzi w tryb pracy z wykorzystaniem czytnika.

Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, które emulują klawiaturę. Aby czytnik poprawnie współpracował z programem, należy go wcześniej zaprogramować instrukcją: dodanie nowej pozycji (np. INSERT), odczyt kodu EAN (np. READ).

Za pomocą czytnika Użytkownik może w programie:

  • uzupełnić na karcie produktu pole Kod EAN,
  • wyszukać kartę produktu na liście, jeśli w bazie istnieje produkt o odczytywanym kodzie,
  • dodawać produkty na dokumenty handlowe. Jeśli czytnik zaprogramowany jest wg powyższych wskazówek, po odczytaniu kodu, program wyszuka i doda na dokument produkt o takim kodzie EAN.

Czy ten artykuł był pomocny?