Jak przenieść moją e-fakturę do Rejestru VAT zakupu?

e-Faktury mogą być przenoszone do rejestru VAT zakupu za pomocą usługi Comarch OCR.

Uwaga
Aby korzystać z funkcjonalności przenoszenia e-faktur do rejestru VAT, należy mieć aktywną usługę Comarch OCR na swoim koncie.

Po zaznaczeniu e-faktury na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Dodaj do rejestru VAT zakupu przez OCR. Po wybraniu tej opcji następuje automatyczne przeniesienie wskazanej e-faktury do wcześniej wspomnianego rejestru.

Aby zautomatyzować proces przenoszenia e-faktur do rejestru VAT zakupu, na liście dostępny jest parametr Dodawaj automatycznie do rejestru VAT zakupu przez OCR. Po zaznaczeniu parametru, przy każdym logowaniu program sprawdza czy dla użytkownika została wystawiona nowa e-faktura. Jeśli tak, zostaje ona automatycznie przesłana do Comarch OCR a następnie dodana w rejestrze zakupu.

e-Faktury przeniesione do rejestru mają na liście status Istnieje dokument VAT zakupu. Dodatkowo, po zaznaczeniu takiego dokumentu, w menu kontekstowym widoczna jest opcja Pokaż dokument VAT zakupu. Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlony powiązany dokument w rejestrze.

 

Inne powiązane artykuły:

Usługa OCR w Comarch ERP XT – jak dodawać dokumenty do rejestru VAT zakupu na podstawie skanów?

Czy ten artykuł był pomocny?