W jaki sposób sprawdzić historię obrotu produktem?

W programie istnieje możliwość sprawdzenia historii transakcji, w jakich uczestniczył konkretny produkt. Po zaznaczeniu produktu na liście w menu kontekstowym dostępna jest Historia produktu.

W ramach analizy dostępne są trzy raporty:

Sprawdź sprzedaż w ostatnim miesiącu – uwzględnia wszystkie dokumenty sprzedaży wystawione w ciągu ostatnich 30 dni: faktury sprzedaży, faktury VAT marża, rachunki oraz paragony, niezależnie od tego, czy są zatwierdzone na stałe czy tylko zapisane.

Sprawdź ruch w magazynie – raport jest dostępny tylko dla produktów z kontrolą stanu. Obejmuje wszystkie dokumenty, które wygenerowały ruch w magazynie: faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury VAT marża, rachunki, paragony oraz korekty. W zależności  od typu dokumentu uwzględniane są dokumenty zapisane lub tylko te zatwierdzone. Analiza obejmuje wszystkie dokumenty zarejestrowane dla tego produktu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Sprawdź wg własnych kryteriów – daje możliwość zdefiniowania własnych parametrów, wg których liczony będzie raport. Pozwala na określenie okresu, jaki ma obejmować oraz wybór rodzaju uwzględnianych dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?