W jaki sposób wyliczany jest raport sprawdzający ruch towaru w magazynie?

Raport jest dostępny w pakietach z modułem Magazyn dla towarów, dla których zaznaczona jest opcja: Kontrola stanu w magazynie.

W raporcie uwzględniane są wszystkie dokumenty, które spowodowały wprowadzenie lub zdjęcie towaru z magazynu:

  • Faktury sprzedaży, Faktury VAT marża, Rachunki – niezależnie od tego czy są zapisane czy zatwierdzone.
  • Korekty do faktur – tylko w przypadku, gdy dotyczyły ilości i są zatwierdzone na stałe.
  • Paragony – uwzględniane są tylko te paragony, do których nie wystawiono faktury sprzedaży. Jeśli do paragonu istnieje faktura sprzedaży – to ona jest uwzględniana w raporcie.
  • Korekty do paragonów – tylko w przypadku, gdy są zatwierdzone.
  • Faktury zakupu oraz korekty do nich – tylko w przypadku, gdy są zatwierdzone.
  • Zamówienia u dostawcy – jeśli został na ich podstawie przyjęty towar do magazynu, a nie ma jeszcze wystawionej i zatwierdzonej faktury zakupu. W momencie zatwierdzenia faktury zakupu do takiego zamówienia – w raporcie uwzględniana jest faktura, a nie zamówienie.
  • Arkusze inwentaryzacyjne – jeśli zostały zatwierdzone.

Podczas obliczeń pomijane są zawsze takie dokumenty jak: faktury zaliczkowe i korekty do nich, faktury proforma i oferty.

Raport wyliczany jest zawsze na podstawie wszystkich transakcji, bez możliwości zawężenia okresu, jaki obejmuje.

Czy ten artykuł był pomocny?