Do czego służą dokumenty Rozchód Wewnętrzny i Przychód Wewnętrzny?

Dokumenty RW i PW służą do rejestrowania w systemie różnic w stanie magazynowym towarów, które nie wynikają z przeprowadzanych operacji handlowych.

Dokumenty są dostępne tylko w pakietach zawierających moduł Magazyn. Listy dokumentów są dostępne w menu Magazyn.

Na dokumenty typu PW i RW można wprowadzać tylko produkty o statusie towar z kontrolą stanu.

Dokument typu Przychód Wewnętrzny wprowadza towar do magazynu. Na PW możliwe jest ustalenie ceny, po jakiej towar ma być wprowadzony do magazynu. Dokument można zapisać lub zatwierdzić na stałe. Dokument zapisany, ale jeszcze nie zatwierdzony, nie aktualizuje stanu w magazynie. Wprowadzenie towaru do magazynu następuje w momencie zatwierdzenia dokumentu.

Dokument typu Rozchód Wewnętrzny służy do zdjęcia towaru z magazynu. Wystawiając dokument RW możliwość ustalenia ceny jest zablokowana. Wartość i cena towaru jest ustalana w momencie zapisu bądź zatwierdzenia dokumentu, w oparciu o dostawy, które zostały zdjęte z magazynu.

Dokumenty RW i PW są również automatycznie tworzone w przypadku:

  • zmiany stanu towaru bezpośrednio na karcie produktu,
  • zatwierdzenia arkusza inwentaryzacyjnego.

Dokumenty utworzone automatycznie posiadają na liście status Istnieje arkusz. Takie dokumenty są od razu zatwierdzone i nie można ich anulować.

Czy ten artykuł był pomocny?