Jak wprowadzić fakturę proforma?

Faktura proforma jest wystawiana przed zawarciem transakcji i stanowi swoistego rodzaju potwierdzenie złożenia zamówienia przez Odbiorcę.

Zawiera wszystkie istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy i jego kontrahentów pozycje.  Nie powoduje jednak powstania należności ani nie modyfikuje stanów magazynowych.

Należy również pamiętać, że faktura tego rodzaju nie stanowi dokumentu księgowego i w związku z tym nie wpisujemy jej do rejestru, nie powoduje ona żadnych konsekwencji podatkowych, ani nie wymaga zaksięgowania w odpowiednim rejestrze księgowym. Ponadto nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury sprzedaży.

Aby wystawić fakturę proforma:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >> Faktury proforma, a następnie w celu dodania nowej, klikamy na ikonkę „+Dodaj fakturę”.

 

Krok drugi – wyświetli się nam formularz proformy. Należy teraz uzupełnić dane i elementy faktury. Po zakończeniu edycji zapisujemy fakturę.

Na podstawie faktury proforma możemy w dalszym procesie wystawić dokument sprzedaży: fakturę sprzedaży, fakturę zaliczkową lub paragon.

Ważne! W przypadku tworzenia faktury sprzedaży w oparciu o fakturę proforma wystawioną w walucie obcej, na fakturę przenoszone są ceny w walucie ustalone na fakturze proforma, natomiast aktualizowane jest notowanie waluty. Stąd zmienić się może wartość dokumentu wyliczona w PLN (m.in. kwota VAT).

Czy ten artykuł był pomocny?