Sprzedaż paragonowa w pliku JPK_VAT

Jeżeli podczas generowania pliku JPK_VAT w systemie istnieją dokumenty, dotyczące sprzedaży detalicznej – Detal 1 z dnia …, program automatycznie wstawi do pliku:

  • BRAK w polu odnoszącym się do numeru NIP,
  • Sprzedaż paragonowa w polu dotyczącym nazwy i adresu kontrahenta.

Na ekranie pojawi się komunikat wskazujący na którym dokumencie program uzupełnił dane powyższymi słowami. Komunikat pozwala Użytkownikowi zweryfikować poprawność pliku JPK_VAT.

W przypadku faktur wystawianych do paragonów w programie zastosowane jest następujące rozwiązanie:

  • Jeżeli paragon zostanie zaksięgowany do rejestru VAT, następnie przekształcony do faktury, do rejestru sprzedaży VAT trafią oba dokumenty. Z tą różnicą, że faktura nie zostanie zaksięgowana do Księgi podatkowej. Ponadto wraz z księgowaniem faktury, program wygeneruje zapis korygujący dotyczący paragonu z kwotą na minus. Korekta przyjmie nazwę „ Korekta do paragonu [numer paragonu]”.Taki dokument nie zostanie zaksięgowany.  ”. Jeżeli data sprzedaży na zapisie korekcyjnym jest z innego miesiąca niż data wystawienia to pokazuje się komunikat „Faktura została wystawiona do paragonu zakwalifikowanego do deklaracji VAT-7 w poprzednich miesiącach. Sprawdź, czy nie trzeba wygenerować korekty do pliku JPK_VAT” informujący o konieczności wygenerowania korekty JPK_VAT za miesiąc w którym dodany został zapis korekcyjny do paragonu.
  • Jeżeli paragon nie zostanie zaksięgowany do rejestru VAT i zostanie przekształcony do faktury to faktura jest wykazywana w rejestrze VAT. W przypadku ponownego księgowania paragonów do rejestru taki paragon, który ma fakturę nie jest przenoszony do rejestru.

Czy ten artykuł był pomocny?