Wydruk listy środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych / karty środka trwałego

Aby wydrukować listę środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/ kartę środka trwałego musimy wybrać Księgowość >> Środki Trwałe. Następnie dla wydruku listy środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych ustawiamy odpowiednią wartość w filtrze Typ. W kolejnym kroku klikamy na trzy kropeczki (w prawym górnym rogu) i wybieramy opcję Drukuj. Pokaże się okno z określeniem parametrów. Parametry oznaczają:

Na dzień – określa datę na jaką ma być wydruk, domyślnie jest to data bieżąca,

Drukuj tylko podsumowania wg grup – po zaznaczeniu parametru drukowane są tylko podsumowania w ramach danej grupy, parametr domyślnie nie jest zaznaczony.

Wybrany przez Użytkownika wydruk jest historyczny, czyli uwzględnia stan środków na wskazaną datę, w tym ulepszenia, odpisy amortyzacyjne, likwidacje. Aby uzyskać stan na wybrany dzień, należy wybrać odpowiednią datę w polu Na dzień.

Wartości na wydruku w szczególności oznaczają:

Wartość początkowa – wartość zakupu,

Wartość zaktualizowana na 2016-01-01 – wartość początkowa +/- zwiększenia i zmniejszenia wartości w poprzednich okresach,

Zwiększenia wartości 2016-01-01/2016-04-06 – zwiększenia wartości w okresie bieżącym,

Zmniejszenia wartości 2016-01-01/2016-04-06 – zmniejszenia wartości w okresie bieżącym,

Wartość zaktualizowana na 2016-04-06 – wartość początkowa +/- zwiększenia i zmniejszenia wartości w poprzednich okresach oraz +/- zwiększenia i zmniejszenia wartości z bieżącego okresu do daty na jaką wykonywany jest wydruk,

Odpisy do 2016-01-01 – suma wszystkich dotychczasowych odpisów do pierwszego dnia bieżącego okresu,

Zwiększenie odpisów 2016-01-01/2016-04-04 – zwiększenia odpisów w bieżącym okresie,

Zmniejszenie odpisów 2016-01-01/2016-04-04 – zmniejszenia odpisów w bieżącym okresie,

Odpisy narastająco na 2016-04-06 – odpisy narastająco w bieżącym okresie zgodnie z datą bieżącą,

Wartość netto na 2016-01-01 – wartość netto środka trwałego na początek roku,

Wartość netto na 2016-04-04 wartość netto środka trwałego na dzień wydruku.

Po zaznaczeniu jednego lub kilku środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych jest możliwość wykonania wydruku karty środka trwałego. Użytkownik ma możliwość wskazania daty na którą ma być wykonany wydruk, domyślnie podpowiada się data bieżąca, z jaką pracuje system.

Gdy środek trwały posiada zaznaczony parametr Różna amortyzacja kosztowa, na wydruku widnieje dodatkowa kolumna odnosząca się do amortyzacji kosztowej.

Czy ten artykuł był pomocny?