Jak przygotować listę produktów do pracy z drukarką fiskalną w przypadku zmiany stawek VAT?

Zmiana stawki VAT na produkcie może spowodować problem podczas współpracy z drukarkami fiskalnymi. Przy zmianie stawek VAT z niższej na wyższą, dla tej samej nazwy towaru, urządzenia fiskalne automatycznie blokują sprzedaż takiego towaru. Wynika to z przepisów o tzw. schodku podatkowym, które mają na celu zapobieganie nadużyciom VAT. Aby uniknąć blokady […]

Jak utworzyć własną kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Program Comarch ERP XT umożliwia definiowanie własnej kategorii wydatku. Jest to ułatwienie dla użytkowników, którzy chcą wyodrębnić koszty zakwalifikowane do nowych ulg podatkowych obowiązujących od 2022 roku. W artykule opisaliśmy możliwość stworzenia takiej Kategorii wydatków. Określenie nowej kategorii jest możliwe z poziomu: zapisu w Rejestrze zakupów, zapisu w Ewidencji kosztów, […]