Jak utworzyć własną kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Program Comarch ERP XT umożliwia definiowanie własnej kategorii wydatku. Jest to ułatwienie dla użytkowników, którzy chcą wyodrębnić koszty zakwalifikowane do nowych ulg podatkowych obowiązujących od 2022 roku. W artykule opisaliśmy możliwość stworzenia takiej Kategorii wydatków. Określenie nowej kategorii jest możliwe z poziomu: zapisu w Rejestrze zakupów, formularza Kontrahenta, zapisu w […]