Jak utworzyć własną kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Program Comarch ERP XT umożliwia definiowanie własnej kategorii wydatku. Jest to ułatwienie dla użytkowników, którzy chcą wyodrębnić koszty zakwalifikowane do nowych ulg podatkowych obowiązujących od 2022 roku.

W artykule opisaliśmy możliwość stworzenia takiej Kategorii wydatków.

Określenie nowej kategorii jest możliwe z poziomu:

 • zapisu w Rejestrze zakupów,
 • zapisu w Ewidencji kosztów,
 • formularza Kontrahenta,
 • zapisu w Księdze podatkowej,
 • okna weryfikacji OCR.

Poniższy przykład jest opisem stworzenia spersonalizowanej kategorii w Rejestrze zakupów. Tworzenie nowej kategorii na pozostałych listach odbywa się w ten sam sposób.

Krok pierwszy– wybieramy Księgowość >>> Rejestr zakupów i dodajemy nowy dokument.
Na formularzu wybieramy Kontrahenta. W polu Kategoria wydatku wpisujemy opis własnej kategorii.

Następnie po kliknięciu myszką na stworzony przez siebie opis lub naciśnięciu na klawiaturze przycisku TAB bądź Enter pojawia się przycisk „Dodaj” pod listą kategorii.

Krok drugi- wybieramy opcję „Dodaj”. Otwiera się okno Definicji kategorii, na którym należy uzupełnić pola:

 • Pole w JPK_V7- określa pole na deklaracji, do którego zostanie zakwalifikowana pozycja,
 • Kolumna księgi- wskazuje pozycje w księdze podatkowej (w przypadku Księgi Handlowej lub modułów bez księgowości, pole nie jest widoczne na formularzu),
 • Rodzaj- określa pozycję jako towar lub usługę, co wpływa m.in. na kwalifikację w pliku JPK_V7,
 • Opis Księgowy ( pole nieobowiązkowe).

Wskazówka
Na oknie Definicji kategorii domyślnie ustawione są wartości:

 • Pole w JPK_V7 – (P_42) Nabycie pozostałe
 • Kolumna księgi – (13) Pozostałe
 • Rodzaj – usługa

Uwaga
Przy tworzeniu nowej kategorii, przed zapisem należy upewnić się czy dane zostały poprawnie wybrane, ponieważ nie ma możliwości edycji/ usunięcia nowo utworzonej kategorii.

Po uzupełnieniu pól i zapisie, Kategoria wydatku zostaje utworzona i widoczna na liście.

Krok trzeci- uzupełniamy pozostałe pola związane z zapisem w rejestrze VAT zakupów. Dokument zapisujemy. W przypadku rodzaju księgowości „Księga podatkowa” wskazana kategoria jest przenoszona na zapis księgowy dla zapisów z datą od 01.01.2022.

Spersonalizowana Kategoria wydatku dla dokumentów kosztowych jest widoczna i możliwa do wyboru:

 • na karcie Kontrahenta,
 • na dokumentach w Rejestrze VAT zakupu,
 • na dokumentach w Ewidencji kosztów,
 • na oknie podwójnego widoku podczas weryfikacji dokumentu utworzonego na podstawie OCR,
 • na zapisie Księgi podatkowej,
 • na schemacie księgowym dotyczącym Rejestru Vat zakupu,
 • na schemacie księgowym dotyczącym Ewidencji kosztów.

Dotychczasowe przeznaczenie kategorii wydatku nie ulega zmianie.

Aby uprościć użytkownikowi wyodrębnienie kosztów, uwzględnionych w kategoriach wydatków w Księdze podatkowej, Rejestrze VAT zakupu oraz Ewidencji kosztów udostępniona została możliwość filtrowania dokumentów po danej Kategorii. Funkcjonalność zawiera domyślne oraz nowo stworzone kategorie.

Taka analiza ewidencji kosztów z odpowiednim przypisaniem ich do wytwarzanych produktów w czytelny sposób pozwoli pozyskać niezbędne dane do odliczenia przewidzianej ulgi.

Użytkownicy korzystający z Księgi Handlowej mają możliwość ujęcia 'Kategorii wydatku’ na schemacie księgowym dotyczącym rejestru VAT zakupu oraz ewidencji kosztów. Jest to możliwe przy tworzeniu nowego schematu oraz edycji istniejących. W polu Warunku w nagłówku oraz na pozycji schematu opcję 'Kategorię wydatku’ można wybrać z rozwijanej listy.

Po wybraniu kategorii z listy- danym schematem/ pozycją schematu księgowane są tylko te dokumenty, które mają wskazaną daną kategorię.

Wskazówka
W przypadku Księgi Handlowej użytkownik może dodać oddzielne konto księgowe i na nim księgować wydatki związane z nowymi preferencjami podatkowymi. Na koniec roku w prosty sposób będzie mógł sprawdzić łączną kwotę wydatków przypadających do ulgi podatkowej.

Czy ten artykuł był pomocny?