Jak wybrać numer podczas wystawiania dokumentu?

Zmiana schematu numeracji jest możliwa podczas wystawiania nowego dokumentu oraz na dokumentach zapisanych „do bufora”. Aby wybrać sposób numeracji na dokumencie należy na formularzu dokumentu kliknąć w widoczny w nagłówku numer:

Na wyświetlonym oknie możliwe jest wskazanie schematu numeracji. Na liście schematów dostępne są wszystkie aktywne schematy numeracji zdefiniowanego dla danego rodzaju dokumentu.

Jeśli schemat zawiera serię możliwe jest również wskazanie tej, która będzie wykorzystana w numerze. Na liście dostępne są wszystkie aktywne serie wspólne i seria zalogowanego aktualnie Użytkownika. Dokumenty w poszczególnych seriach mają odrębną numerację (domyślnie od numeru 1).

Numer kolejny dokumentu jest nadawany w momencie jego zapisu:
– jeśli wybrana jest opcja Kolejny dostępny – przy zapisie zostanie nadany kolejny najwyższy numer w danym schemacie numeracji/ serii,
– jeśli wybrana jest opcja Kolejny dostępny (z uzupełnianiem luk w numeracji) przy zapisie program sprawdzi, czy zachowana jest ciągłość numeracji dokumentów z danym schematem/ serią. Jeśli napotka luki z numeracji nada numer kolejny uzupełniający ciągłość. Jeśli numeracja będzie ciągła – nadany zostanie najwyższy numer kolejny.
– jeśli istnieje konieczność nadania konkretnego numeru dokumentu można go wpisać po wybraniu opcji Nadany ręcznie. Wtedy dokument zostanie zapisany z podanym numerem pod warunkiem, że nie został on wcześniej wykorzystany na innym dokumencie w danym schemacie/ serii.

Czy ten artykuł był pomocny?