Jak skorygować nazwę produktu na fakturze?

Jeśli po zatwierdzeniu faktury zaistnieje konieczność skorygowania nazwy produktu możemy to zrobić korzystając z funkcji wystawiania korekt do dokumentów. Aby wystawić korektę do dokumentu, dokument źródłowy (korygowany) musi być zatwierdzony.

Krok 1 – Dodajemy korektę.

Aby wystawić korektę należy zaznaczyć dokument na liście, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Wystaw korektę. Przed wystawieniem korekty dokument musi być zatwierdzony.

Krok 2 – Wprowadzamy poprawną nazwę produktu.

Aby skorygować nazwę wystarczy kliknąć w produkt widoczny na fakturze, a następnie w polu Nazwa towaru/ usługi wpisać poprawną nazwę produktu. Po zapisaniu tych zmian dla danego produktu będzie widoczna poprzednia nazwa ( w dolnym wierszu) i nazwa po korekcie (w górnym wierszu).

Uwaga
Jeśli wystawiając korektę podmienimy nazwę produktu z dokumentu na nazwę innego produktu, nie spowoduje to żadnego ruchu tych towarów w magazynie. Jeśli równocześnie z korektą nazwy konieczne jest wprowadzenie tego produktu do magazynu, a wyprowadzenie innego – należy zmodyfikować stany magazynowe korzystając z dokumentu Inwentaryzacji.

Czy ten artykuł był pomocny?