Jak obsługiwane są serie w numeracji dokumentów?

Serie w numeracji można wykorzystać do rozróżnienia wystawianych dokumentów według dowolnych kryteriów. Można w ten sposób odróżnić dokumenty wystawiane przez poszczególnych operatorów lub dokumenty wystawiane w ramach różnych działalności. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty wystawiane z różnymi seriami mają odrębną numerację.

Aby móc wskazać serię dla dokumentu należy wcześniej zdefiniować schemat numeracji, w którym jednym z elementów jest właśnie Seria. Więcej o konfiguracji schematów numeracji – kliknij tutaj.

Lista serii jest dostępna z poziomu Konfiguracji: Numeracja dokumentów: Serie dokumentów.

W programie można zdefiniować dwa rodzaje serii:

  • seria przypisana do Użytkownika – będzie automatycznie proponowana na wystawianych przez niego dokumentach. Taka seria jest dostępna tylko dla danego Operatora i nie może jej użyć na swoich dokumentach nikt inny.

  • seria wspólna – jest dostępna dla wszystkich operatorów.

Dodatkowo dla serii dostępne są dwa parametry:
– seria domyślna jest proponowana na nowo wystawianych dokumentach
– parametr Seria nieaktywna służy do oznaczania serii, które nie są już wykorzystywane w numeracji. Taka seria nie jest dostępna podczas wystawiania nowych dokumentów. Aby ją ponownie aktywować wystarczy odznaczyć parametr na formularzu.

W zależności od systemu numerowania dokumentów w firmie można korzystać z serii wspólnych lub serii poszczególnych operatorów. Jeśli w programie zdefiniowane są obydwa rodzaje serii, podczas wystawiania dokumentów seria jest proponowana według zasady:
– seria Użytkownika (jeśli ma przypisaną własną),
– jeśli nie ma serii Użytkownika proponowana jest seria wspólna domyślna,
– jeśli nie ma wskazanej serii domyślnej proponowana jest pierwsza z serii wspólnych.

Podczas przekształcania i kopiowania dokumentów proponowana jest seria z dokumentu źródłowego, a jeśli nie jest to możliwe (seria jest przypisana do innego operatora lub jest już nieaktywna) – proponowana jest seria według zasad ogólnych.

Czy ten artykuł był pomocny?