Jak wyliczane są podsumowania na listach?

Po otwarciu listy w dolnej części ekranu pojawia się pasek zawierający podsumowanie wartości wykazywanych dla poszczególnych elementów widocznych na liście.

Jeśli wartości dokumentów na liście są wykazane w jednej walucie – w podsumowaniu od razu widoczne są kwoty wraz z walutą.

Jeśli lista zawiera dokumenty wystawione w różnych wartościach zamiast paska z podsumowaniem widoczny będzie link Pokaż zestawienie walut.

Po jego kliknięciu rozwinięte zostanie podsumowanie z podziałem kwot na poszczególne waluty.

Jeśli listę wyfiltrujemy (według dowolnego kryterium) – zestawienie będzie uwzględniać tylko wyfiltrowane dokumenty.

Jeśli na liście zaznaczymy dokumenty – w podsumowaniu będą uwzględnione tylko zaznaczone elementy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?