Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 będzie obowiązywać nowelizacja ustawy dotyczącej stawek VAT. Zmiany mają w szczególności na celu wprowadzenie nowej, znacznie uproszczonej matrycy stawek VAT oraz rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

  • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz
  • aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian, można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-matryca-stawek-vat. Termin obowiązywania nowych przepisów został przesunięty z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020 https://www.gov.pl/web/gov/przesuniecie-terminu-stosowania-nowej-matrycy-stawek-vat.

Na podstawie obowiązujących dotychczas kodów PKWiU 2015, ustalono listę odpowiadających im kodów CN. Lista kluczy powiązań PKWiU do CN została opublikowana na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html.

W związku ze zmianami, w programie wprowadzono możliwość przypisania kodów CN na podstawie kodów PKWiU uzupełnionych na kartach produktów. Funkcjonalność obejmuje automatyczne dodanie w programie kart kodów CN na podstawie PKWiU, a następnie przypisanie ich na kartach produktów. Opcja jest dostępna po wejściu na listę produktów, jak również w menu na liście produktów.

Na kartach utworzonych kodów CN, zostaną automatycznie uzupełnione opisy, zgodnie z dokumentem na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/. Ponadto, na karty kodów zostaną przepisane stawki VAT z kart towarów. Stawka VAT nie zostanie uzupełniona jedynie w przypadku, gdy towary z tym samym kodem CN, będą miały ustalone różne stawki VAT.

Uwaga! Zmiany w przepisach regulują i wprowadzają uproszczenie w systemie stawek VAT. Należy zweryfikować czy stawki VAT podane na produktach oraz kodach CN, są poprawne i zgodne z przepisami. Lista kodów CN dostępna jest w menu z poziomu listy produktów.

Czy ten artykuł był pomocny?