Jak sprawdzić historię wystawiania faktur cyklicznych?

Historię operacji związanych z wystawianiem faktur cyklicznych, zarówno tych wystawianych automatycznie jak i na życzenie, można sprawdzić w raporcie dostępnym jako „Historia operacji dla faktur cyklicznych”.

Raport jest dostępny:

  • z poziomu Centrum powiadomień,
  • z listy Faktury cykliczne.

  • kliknięcie w pozycję informującą o wystawieniu faktury pozwala sprawdzić szczegóły oraz przejść bezpośrednio do formularza wystawionej faktury:

  • kliknięcie w pozycję informującą o zakończeniu wystawiania faktur otwiera informację o ilości faktur wystawionych na podstawie danego szablonu oraz pozwala przejść bezpośrednio do listy faktur sprzedaży wyfiltrowanej wg danego szablonu.

Listę faktur wystawionych na podstawie danego szablonu można sprawdzić również:

  • bezpośrednio na liście faktur sprzedaży, po wybraniu w filtrze rodzaju cykliczne oraz konkretnego szablonu,
  • z listy Faktury cykliczne, w menu kontekstowym po zaznaczeniu konkretnego szablonu.

Czy ten artykuł był pomocny?