Jak wykazać fakturę w odpowiednim polu w pliku JPK_V7?

W celu prawidłowego wykazania dokumentu w pliku JPK_V7, należy prawidłowo zaklasyfikować dokument, tak, aby trafił do odpowiedniego pola w części deklaracyjnej pliku.

*FA – faktura zwykła

*DW – dowód wewnętrzny

Pozycja w pliku JPK_V7 Pole w pliku JPK_V7 Rodzaj faktury Stawka VAT Rodzaj sprzedaży Transakcja
10 (P_10) Sprzedaż krajowa zwolniona FA ZW wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
DW ZW wszystkie krajowa
11 (P_11) Sprzedaż poza terytorium kraju FA, DW wszystkie wszystkie  unijna, pozaunijna
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
12 (P_12) Świadczenie usług poza terytorium kraju FA, DW wszystkie usługi unijna, pozaunijna
 w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
13 (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 0% FA 0% wszystkie krajowa, pozaunijna
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
DW 0% wszystkie krajowa
14 (P_14) Sprzedaż zwrot VAT FA 0% wszystkie pozaunijna
 w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
15, 16 (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 5% FA 3%, 5% wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
DW 3%, 5% wszystkie krajowa
17, 18 (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 7% lub 8% FA 7%, 8% wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
DW 7%, 8% wszystkie krajowa
19, 20 (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 22% lub 23% FA 22%, 23% wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
DW 22%, 23% wszystkie krajowa
21 (P_21) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów FA 0% towary unijna
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
22 (P_22) Eksport towarów FA 0% towary pozaunijna
Eksport towarów
23, 24 (P_23) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów DW wszystkie towary unijna
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
25, 26 (P_25) Import towarów z art.33a ustawy DW wszystkie towary pozaunijna
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
27, 28 (P_27) Import usług DW wszystkie usługi pozaunijna
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
29, 30 (P_29) Import usług od podatników związany art.28b ustawy DW wszystkie usługi unijna
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
31, 32 (P_31) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca art.17 ust.1 pkt. 5 (wypełnia nabywca) DW wszystkie towary unijna, pozaunijna
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy 
35 (P_35) Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu DW wszystkie towary unijna
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy

Uwaga
Aby wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu należy wprowadzić fakturę zakupu lub dokument w rejestrze VAT zakupów. Na dokumencie należy wybrać kontrahenta o statusie wewnątrzunijny, pozycję (towar) w stawce VAT 0% oraz w przypadku zapisu w rejestrze VAT zakupu ustawić pole w JPK_V7: Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7. Podczas zatwierdzania/zapisywania dokumentu pojawi się pytanie dotyczące utworzenia dowodów wewnętrznych:

Wybór opcji „Tak” spowoduje utworzenie dowodu wewnętrznego w rejestrze VAT zakupów oraz w rejestrze VAT sprzedaży ze stawką 23% oraz ustawionym polem w JPK_V7: (P_23) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Następnie, w rejestrze VAT sprzedaży należy dodać ręcznie kolejny dowód wewnętrzny sprzedaży (lub skopiować istniejący dowód wewnętrzny sprzedaży), w stawce opodatkowanej oraz ustawionym polem w JPK_V7: (P_35) Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Zobacz więcej:

Pliki JPK_V7

Jak wykazać fakturę w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7?

Czy ten artykuł był pomocny?