Jak wykazać fakturę w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7?

W celu prawidłowego wykazania dokumentu na deklaracji VAT-7, należy prawidłowo zaklasyfikować dokument, tak, aby trafił do odpowiedniego pola na deklaracji.

*FA – faktura zwykła

*DW – dokument wewnętrzny

Pozycja na VAT-7 Pole VAT-7 Rodzaj faktury Stawka VAT Rodzaj sprzedaży Transakcja
10  (C1) Sprzedaż krajowa zwolniona FA ZW wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
DW ZW wszystkie krajowa
11 (C2) sprzedaż poza terytorium kraju FA, DW wszystkie wszystkie  unijna, pozaunijna
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
12 (C2a) Świadczenie usług poza terytorium kraju FA, DW wszystkie usługi unijna, pozaunijna
 w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
13 (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 0% FA 0% wszystkie krajowa, pozaunijna
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
DW 0% wszystkie krajowa
14 (C3a) Sprzedaż zwrot VAT FA 0% wszystkie pozaunijna
 w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
15, 16 (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 5% FA 3%, 5% wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
DW 3%, 5% wszystkie krajowa
17, 18 (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 7% lub 8% FA 7%, 8% wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
DW 7%, 8% wszystkie krajowa
19, 20 (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 22% lub 23% FA 22%, 23% wszystkie wszystkie
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
DW 22%, 23% wszystkie krajowa
21 (C7) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów FA 0% towary unijna
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
22 (C8) Eksport towarów FA 0% towary pozaunijna
Eksport towarów
23, 24 (C9) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów DW wszystkie towary unijna
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
25, 26 (C10) Import towarów z art.33a ustawy DW wszystkie towary pozaunijna
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
27, 28 (C11) Import usług DW wszystkie usługi pozaunijna
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
29, 30 (C12) Import usług od podatników związany art.28b ustawy DW wszystkie usługi unijna
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
31 (C13) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (wypełnia dostawca) FA NP. wszystkie krajowa
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
32, 33 (C14) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca art.17 ust.1 pkt. 5 (wypełnia nabywca) DW wszystkie towary unijna, pozaunijna
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
34, 35 (C15) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 (wypełnia nabywca) DW wszystkie wszystkie krajowa
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
38 (C18) Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu DW wszystkie towary unijna
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy

Zobacz więcej:

Jak wykazać fakturę w odpowiednim polu w pliku JPK_V7?

Czy ten artykuł był pomocny?