Jak dodać załącznik PIT/O(26) do deklaracji rocznej PIT-36L(18) oraz PIT-36(29)?

PIT/O(26) to załącznik do deklaracji PIT-36L(18) oraz PIT-36(29) (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O.

Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Sekcja A – to informacje o danych identyfikacyjnych podatnika/małżonka składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia.

Sekcja B – wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu), w szczególności na podstawie w art. 26 ust. 1 pkt 2b, 5, 6, 6a i 9, art. 26h, 52n i 52x ustawy, art. 57b i 57e ustawy o ryczałcie lub z odliczeń darowizn na podstawie odrębnych ustaw.

Odliczenie w poz. 19 (podatnik) lub 20 (małżonek) na cele związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy) jest możliwe w przypadku zeznania rocznego PIT-36.

Jeżeli Użytkownik w sekcji B uzupełni w wierszu 8. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 7 pole numer 38 i/lub 39 to wymagalne stanie się pole numer 37.

Wskazówka
Aktywność sekcji D uzależniona jest od uzupełnienia pól od 11 do 26.

Kwota z poz. 40 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 35.

Kwota z poz. 40 i/lub 41 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 206 i/lub 207.

Sekcja C – to informacja o przysługujących ulgach i odliczeniach od podatku.

Na załączniku PIT/O do deklaracji PIT-36 pola 47 i 48 uzupełnią się na podstawie sekcji E (odpowiednio suma pól numer 7 oraz pól numer 8 z sekcji E).

Jeżeli Użytkownik w sekcji C uzupełni w wierszu 5. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4 pole numer 52 i/lub 53 to wymagalne stanie się pole numer 51.

Kwota z poz. 54 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 71.

Kwota z poz. 54 i/lub 55 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 292 i/lub 293.

Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.

Czy ten artykuł był pomocny?