Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Księgowości?

Wstęp

W programie Comarch ERP XT dostępne są funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Wskutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania podatku VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS możliwe jest uniknięcie rejestracji do celów rozliczenia VAT w każdym kraju członkowskim, do którego dostarczane są towary. Procedura VAT-OSS umożliwia również rozliczenie podatku VAT z tego tytułu na jednej deklaracji składanej elektronicznie.

Procedura OSS na dokumentach w rejestrze VAT sprzedaży

Na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży dostępny jest rodzaj transakcji procedura OSS. Może on zostać przeniesiony z karty kontrahenta lub wybrany bezpośrednio na dokumencie.

Uwaga
W przypadku wyboru na dokumencie w rejestrze VAT zakupu kontrahenta z domyślnym rodzajem transakcji Procedura OSS na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji wewnątrzunijna.

Po wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży pojawia się domyślnie zaznaczony parametr Rozliczać VAT w OSS, co oznacza, że dana transakcja zostanie uwzględniona w deklaracji VIU-DO. Automatycznie ustawia się rok i kwartał, zgodnie z którym dokument zostanie zakwalifikowany na deklarację. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tego parametru. Dokumenty, na których został odznaczony parametr ‘Rozliczać VAT w OSS’ nie zostaną uwzględnione w deklaracji VIU-DO.

Podczas dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS, stawki VAT są ograniczane do tych, które obowiązują w kraju unijnym wskazanym w polu Kraj odbiorcy. Domyślnie podpowiada się stawka VAT podstawowa dla danego kraju.

Po wyborze na dokumencie rodzaju transakcji procedura OSS, ukrywany jest parametr Mechanizm podzielonej płatności oraz Uwzględniać w JPK_V7. Na dokumencie nie ma również możliwości wyboru kodów JPK_V7. Na dokumentach wystawionych w procedurze OSS nie występuje kontrola danych do pliku JPK. Takie dokumenty nie są również uwzględniane w pliku JPK_V7. W przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS, kontrahenta z przypisanymi na karcie kodami JPK_V7 nie są one przenoszone na dokument.

Do pola Kraj odbiorcy domyślnie przenoszony jest kod kraju ustawiony na karcie kontrahenta. Użytkownik ma możliwość jego zmiany. Nie ma możliwości zapisania dokumentu z zaznaczonym parametrem Rozliczać VAT w OSS bez uzupełnionego kraju odbiorcy.

Uwaga
W przypadku wystawiania faktury finalnej do faktur zaliczkowych z rodzajem transakcji Procedura OSS nie ma możliwości zmiany kodu kraju kontrahenta oraz dodatnia odbiorcy na dokumencie.

W przypadku gdy na dokumencie zostanie zmieniony rodzaj transakcji:

  • krajowa na procedura OSS, to na pozycji zostanie ustawiona stawka VAT podstawowa dla danego kraju. Dodatkowo przy zapisie dokumentu pojawi się komunikat:

  • procedura OSS na inny rodzaj transakcji, to na pozycji zostanie ustawiona stawka VAT 23%. Dodatkowo przy zapisie dokumentu pojawi się komunikat:

Na formularzu dokumentu z rodzajem transakcji procedura OSS, w sekcji Elementy dostępna jest domyślnie ukryta kolumna Rodzaj stawki, która w zależności od stawki VAT ustawionej na pozycji przyjmuje wartości: podstawowa lub obniżona.

Lista dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży

W celu wyfiltrowania na liście dokumentów dotyczących procedury OSS należy wybrać właściwy okres oraz transakcję Procedura OSS. W celu wyfiltrowania dokumentów, które nie dotyczą procedury OSS, Użytkownik może w filtrze Transakcja wskazać opcję Inna niż OSS.

Dodatkowo po wybraniu grupy Zakwalifikowane do VIU-DO, Użytkownik ma możliwość wyfiltrowania dokumentów za dany okres dla konkretnej deklaracji.

Aby wydrukować listę dokumentów zakwalifikowanych w danym miesiącu do deklaracji VIU-DO należy wybrać w filtrze określony miesiąc i grupę Zakwalifikowane do VIU-DO, wtedy po wybraniu opcji Drukuj pojawia się opcja Rejestr VAT oraz Rejestr VAT wg deklaracji.

Na wydruku Rejestr VAT wg deklaracji dokumenty drukowane są z podziałem na kraj oraz stawki VAT zagraniczne.

Księgowanie dokumentów wystawionych w procedurze OSS

W przypadku Księgi Podatkowej po zatwierdzeniu dokumentów handlowych wystawionych w procedurze OSS automatycznie powstaje zapis w rejestrze VAT sprzedaży i jest on księgowany do kolumn, które zostały wskazane na kartach produktów. Po dodaniu nowego zapisu do rejestru VAT sprzedaży następuje automatyczne księgowanie do Księgi Podatkowej, według ustawień znajdujących się w polu Kolumna księgi.

W przypadku Księgi Handlowej:

  • w schematach tworzonych automatycznie wraz z dodaniem okresu obrachunkowego dla schematów o typie Faktura sprzedaży, Wydanie zewnętrzne oraz Rejestr sprzedaży w nagłówku automatycznie dodawany jest warunek Rodzaj transakcji <> procedura OSS. Do zaksięgowania takich dokumentów należy zdefiniować własny schemat księgowy.
  • w istniejących schematach księgowych należy samodzielnie zdefiniować warunki, tak aby wykluczyć księgowanie dokumentów wystawionych w procedurze OSS.
Przykład
Przykładowy warunek dla schematu księgowania rejestru VAT sprzedaży:

JPK_V7

Dokumenty wystawione w procedurze OSS nie są uwzględniane w pliku JPK_V7. Na takie dokumenty nie są przenoszone kody JPK_V7 z towarów i z karty kontrahenta, nie można również wskazać kodów JPK_V7 ręcznie.

JPK_FA

Faktury Zaliczkowe, Faktury Sprzedaży, Faktury finalne oraz korekty do faktur wystawione w procedurze OSS są uwzględniane w pliku JPK_FA. W przypadku dokumentów wystawionych w procedurze OSS, do pliku JPK_FA nie są wysyłane stawki VAT z pozycji dokumentu.

Zobacz także:

Jak obliczyć deklarację VIU-DO?

Czy ten artykuł był pomocny?