Jak dodać zaliczkę na PIT-36L?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia zaliczki na PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością.

Po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/ Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36L.

Uwaga! Opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36L jest dostępna dla właścicieli z wybraną formą opodatkowania PIT-36L (podatek liniowy).

 

Zaliczkę na PIT-36L można również naliczyć bezpośrednio na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L wybierając odpowiedniego właściciela oraz właściwy okres (miesiąc lub kwartał oraz rok).

Zobacz także:

Jak dodać korektę zaliczki na PIT-36/PIT-36L?

Jak uzupełnić kartę właściciela?

 

Czy ten artykuł był pomocny?