Jak uzupełnić kartę właściciela?

Na karcie właściciela w sekcji Ogólne, Adres oraz Kontakt uzupełniamy poszczególne dane na jego temat, takie jak: Nazwisko, Imię, NIPPESELTelefon, E-maildane adresowe oraz parametry i pozostałe działalności.

Pobierz dane z konfiguracji – po wybraniu tego parametru na kartę właściciela przeniesione zostaną dane uzupełnione w Moje konto/ Moje dane. Dane te Użytkownik może zmienić. Pozostałe dane należy uzupełnić samodzielnie.

Rodzaj firmy – w sekcji Księgowe w polu Rodzaj firmy określamy czy właściciel prowadzi działalność jednoosobową czy w formie spółki.

Uwaga! Użytkownik ma możliwość dodania tylko jednego właściciela z wybranym rodzajem firmy – jednoosobowa.

Forma opodatkowania – PIT-36 (zasady ogólne) lub PIT-36L (podatek liniowy).

Współczynnik ulgi podatkowej – w przypadku rozliczania dochodu na zasadach ogólnych należy określić sposób odliczania ulgi podatkowej.

Tryb wyliczania zaliczki – parametr określa czy zaliczki są wyliczane miesięcznie czy kwartalnie.

Udział % – w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki należy określić w procentach udziały poszczególnych właścicieli.

Zwolnienie z PIT z tytułu- parametr określa podstawę zwolnienia z podatku, na podstawie zmian wprowadzonych  za sprawą Polskiego Ładu.

Uwaga! Udział właściciela jest pobierany historycznie z karty właściciela. Aby uzupełnić udział wspólnika na wybrany dzień należy po zapisaniu karty właściciela edytować ją, w polu 'Dane aktualne od’ wskazać właściwą datę, a następnie uzupełnić udział wspólnika na wskazany dzień.

Zaliczki uproszczone – dla wybranego miesięcznego okresu wyliczania zaliczek na PIT-36/PIT-36L istnieje możliwość zaznaczenia parametru Zaliczki uproszczone. Spowoduje to naliczanie zaliczek w wysokości 1/12 podanej przez użytkownika kwoty podatku należnego wyliczonego od dochodu z zeznania podatkowego.

Odliczenia straty z lat ubiegłych – w sekcji Odliczenia, dla poszczególnych lat Użytkownik może wprowadzić kwotę straty z lat ubiegłych, która może być odliczana od dochodu.

Odliczenia składek społecznych – Użytkownik może wprowadzić dla poszczególnych miesięcy wartości składek społecznych odliczanych od dochodu.

Odliczenia składek zdrowotnych – wartość składek zdrowotnych możliwa do obliczenia na podstawie uzyskanego dochodu. Jest możliwość jej edycji. Kolumna ‘Dochód do składki zdrowotnej’ jest domyślnie ukryta.

Inne działalności – w sekcji Inne działalności, Użytkownik może dodać dodatkowe działalności właściciela: Działalność gospodarcza, Strefa oraz Najem.

Rachunek bankowy właściciela – Użytkownik może wprowadzić numer rachunku bankowego właściciela.

Indywidualny rachunek podatkowy – Użytkownik może wprowadzić indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Na płatności utworzonej do zaliczki PIT-36/PIT-36L lub deklaracji PIT-36/PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony na karcie właściciela w sekcji Rachunki bankowe.

Zobacz także:

Polski Ład – zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład – zmiany w naliczaniu zaliczek na PIT-36 i PIT-36L

Jak dodać zaliczkę na PIT-36?

Jak dodać zaliczkę na PIT-36L?

Jak dodać zaliczkę uproszczoną?

Dlaczego nie mogę dodać kolejnego właściciela?

Czy ten artykuł był pomocny?